08-34 20 62 | © Copyright All tights reserved / Photo copyright Ateljé Catellani AB © | info@ateljecatellani.se

Juditta efter restaurering

Juditta målad av okänd konstnär - Tillbaka till arkivlistan>>
Foto: Ateljé Catellani - efter restaurering

Konstnär: Okänd
Signatur: Saknas
Datering: Saknas
Motiv: Juditta
Storlek: ca 62 x 50 cm
Årtal: 1600-talets andra hälft
Teknik/Material: Olja på duk
Ursprung: Italien
Kondition före åtgärd: Dubblerad, omfattande revor i duken, ytsmuts, oxiderad fernissa