08-34 20 62 | © Copyright All tights reserved / Photo copyright Ateljé Catellani AB © | info@ateljecatellani.se

BT kvinnoporträtt efter restaurering

Kvinnoporträtt målat av okänd konstnär - Tillbaka till arkivlistan>>
Foto: Ateljé Catellani - efter restaurering

Konstnär: Monogramsignerad med BT - okänd
Signatur: BT
Datering: 1874
Motiv: Sittande kvinnoporträtt
Storlek: ca 45 x 30 cm
Årtal: 1874
Teknik/Material: Olja på duk
Ursprung: England
Kondition före åtgärd: Reva i duken, oxiderad fernissa