Föreläsning om restaurering & konsthistoria

Föreläsning av konst

Anna Bronzoni Catellani håller föreläsningar där hon i egenskap av konservator och konstvetare, på ett levande och spännande sätt berättar om konservering och restaurering av måleri, om klassisk konst och om konstnärens roll genom tiden. Det är en resa i konstens värld som leder till att konstverken levandegörs och dess betraktande får flera dimensioner.

Under en föreläsning får du ta del av vad det innebär att bevara konst och hur man går till väga för att bibehålla konstverkens konstnärliga och ekonomiska värden. Det finns även möjligheter att få specialinriktade föreläsningar, där Anna Bronzoni Catellani anpassar respektive föreläsning efter uppdragsgivarens önskemål.

Genom sina akademiska studier inom konstvetenskap är stor uppmärksamhet riktad till porträttkonst från renässansen fram till 1800-talet, och dräktens betydelse som tids och kontextuell markör.

”Att få dela med mig av mina kunskaper, inte enbart i praktiskt arbete utan även i form av föreläsningar, ser jag som mycket viktigt för bevarandet av konsten i världen. Om jag lyckas förmedla min kärlek till konsten på ett bra sätt och inspirerar andra att känna samma sak kan vi tillsammans utföra stordåd!”

En resa i kontens värld och dess bevarande.

Tidigare föreläsningar:

Sverige

Sjöhistoriska museet i Stockholm

Karlberg slott

Uppsala Universitet

Gamla Stans Konstförening

Italienska Ambassaden

RVR

Länsförsäkringar

Trygg Hansa

If Skadeförsäkring

Enköping konstmuseum

Folksam

Med flera

Utlandet: UAE

Abu Dhabi

Dubai

Italien: Florens

Florens Univeritet konstvetenskap

Tyskland

 

 

Ta gärna kontakt med oss för frågor angående föreläsningar