Konservering & restaurering

av klassisk konst

KONSERVERING & RESTAURERING AV KLASSISK KONST

VARFÖR SKALL EN MÅLNING GENOMGÅ KONSERVERING & RESTAURERINGSÅTGÄRDER?

 

En målning består av olika material som med tid bryts ned. Arbetsmomentet konservering fokuserar på bevarandet av konstverkets struktur. Restaureringens syfte är att ett konstverk skall i största möjliga mån återfå sitt ursprungliga utseende.

Undersökningen av ett konstföremål är ett grundläggande moment för att avgöra objektets beskaffenhet och dess tillstånd, och därefter val av metodik och dess tillämpning är av yttersta betydelse för slutresultatet.  

 

Plötsliga händelser kan orsaka mekaniska skador som hål och revor, vilka skall åtgärdas på sak kunnigt sätt, enligt dagens internationella godkända etik och metodik.

 

Resultatet av en professionell konservering och restaureringsarbetet kan påverka på ett positivt sätt objektets konstnärliga såväl ekonomiska värde. 

 

 

 

 

 

Oljemålning på duk, 1500-tal, tillskriven Sebastiano del Piombo. Skadad under andra världskriget. Före och efter

KONSERVERING AV KONST

Konservator är ett brett begrepp och kan omfatta en mängd olika material. Man brukar säga att en konservator arbetar förebyggande eller praktiskt med att vårda och bevara olika kulturarv. Detta kan handla om historiska material, arkeologiska material så väl som moderna material. En konservator kan därmed jobba med allt från stora hus till mindre föremål som tavlor och även djur. En konservator brukar inrikta sig på ett specialområde och därmed ha kunskaper om särskilda typer av material. Som konservator kan man arbeta på ett museum eller andra offentliga institutioner men även ha ett eget företag där man erbjuder sina tjänster.

 

 

Oljemålning på duk, 1600-tal. Konservering och restaureringsarbete, retuschering av skador, färgbortall. Före och efter

RESTAURERING

 

Begreppet restaurering betyder att återföra något till ett tidigare skikt. 

Konstverk, särskild oljemålningar, är utsatta för en rad kemiska förändringar som sker gradvis över tiden. Fernissskiktet oxiderar, blir gul-brun och hindrar den korrekta uppfattningen av konstverkets färgskalan. Andra effekter av åldrande inkluderar förändringar av viss pigment, till exempel kan vissa gröna nyanser bli bruna, blå kan bli grå och röda pigment kan blekna.

Att  restaurera ett konstverk omfattar flera arbetsmoment, viktiga för att återge konstverket ursprungliga karaktär. Arbetsmoment inom restaurering av konst är till exempel rengöring av bildytan, borttagning av atmosfäriska föroreningar, gulnad fernissa och avlägsnande av missfärgade äldre retuscheringar.

Oljemålning på duk, 1600-tal, Venedig, Venus och Adonis. Färgsäkring, rengöring av bildytan, restaurering av skador. Före och efter