Röntgen

BILDANALYS

Bild av färgskikt under mikroskop. Uppförstoring x50.

Identifiering av konstverk handlar även om att fastställa vem som är upphovsman till verket. Ateljé Catellani har genom åren hjälpt många uppdragsgivare att få reda på konstnärer bakom okända verk, och på så sätt tillfört både ett kulturellt och ekonomiskt värde.

För att bättre undersöka ett objekt, dess tillstånd och identitet så använder sig Ateljé Catellani av både okulära och kemiska analyser i samarbete med internationell expertis – vid behov också röntgen, stratigrafi, mikroskopi och ultraviolett undersökning.

Ateljé Catellani har äldre måleri på duk och pannå som inriktningsområde och är specialiserad på analys, konservering och restaurering av europeiskt måleri från 1400- till 1900-talet. Särskild expertkompetens finns inom italiensk renässansmåleri.

Genom flerårigt arbete på Moderna Museet har företagets chefskonservator Anna Bronzoni Catellani även fått mycket stor erfarenhet av arbete med modern konst.

 

Konservatorer har en nyckelroll när det gäller att bevara det kulturella arvet inför framtida generationer. Varje målning är unik i sin sammansättning, vilket kan jämföras med en ”människas DNA”. Stilar inom konsten har förändrats från epok till epok och parallellt med detta också val av uttryck, visuell språk, material och teknik. Inom konservatorsyrket är det därför förmånligt att ha en stark grund i konstvetenskap till lika i materiallära.

Av samma anledning är det viktigt för en konservator att kunna identifiera konstverkets art, karaktär och därefter tillämpa rätt analys och arbetsmetodik.

Undersökningen har utförts i samarbete med doktor Irene Padovani