Föreläsning av konst

Anna Bronzoni Catellani håller föreläsningar där hon i egenskap av konservator och konstvetare, på ett levande och spännande sätt berättar om konservering och restaurering av måleri, om klassisk konst och om konstnärens roll genom tiden. Det är en resa i konstens värld som leder till att konstverken levandegörs och dess betraktande får flera dimensioner.

Under en föreläsning får du ta del av vad det innebär att bevara konst och hur man går till väga för att bibehålla konstverkens konstnärliga och ekonomiska värden. Det finns även möjligheter att få specialinriktade föreläsningar, där Anna Bronzoni Catellani anpassar respektive föreläsning efter uppdragsgivarens önskemål.

Genom sina akademiska studier inom konstvetenskap är stor uppmärksamhet riktad till porträttkonst från renässansen fram till 1800-talet, och dräktens betydelse som tids och kontextuell markör.

”Att få dela med mig av mina kunskaper, inte enbart i praktiskt arbete utan även i form av föreläsningar, ser jag som mycket viktigt för bevarandet av konsten i världen. Om jag lyckas förmedla min kärlek till konsten på ett bra sätt och inspirerar andra att känna samma sak kan vi tillsammans utföra stordåd!”

En resa i kontens värld och dess bevarande.

Leonardo da Vinci

 

Målningen Salvator Muni gjorde historia när den såldes på auktionsverket Christie`s i New York. Konstverket såldes nämligen för rekordsumman 450 miljoner och är därmed världens dyraste konstföremål.

2019 var också 500år från Leonardo Da Vincis död. För att fira detta håller Atelje Catellani en föreläsningsserie om mästarens konst.

Francisco Goya y Lucientes

 

Föreläsningenserien Territorio Goya påbörjades 2019 och fokuserar på mästarens Italienska period. Anna Catellani berättar också om nyckeln till att tolka Goya i modern tid samt hans relevans inom nutida konst.

 

 

Maintaining the values in Art

 

Precis som en människa är konsten också subjekt för åldrande. Genom att rädda konstverket i tid via konservering och restaurering kan vi förlänga konstverkets livslängd och med det förlänga det konstnärliga och monetära värdet. Anna Catellani har 35 års arbetserfarenhet med att arbeta med konservering & restaurering. I denna föreläsning berättar hon nyckeln till att förvara värdet av konst.