Karlbergs Slott


Karlberg 1
Foto: Bo LindKarlberg 2
Foto: Bo Lind

Karlbergs slott byggdes 1634, och i denna byggnad har bland annat Karl den XII tillbringat sina första timmar i livet. Idag inhyser Karlbergs Slott världens äldsta levande kadettskola. Karlbergs Slott innehar konst med ett oersättligt historiskt, kulturellt och konstnärligt värde för nationen Sverige.

Karlbergs Slott har ett stort antal porträtt av kungligheter, befäl och händelser vilka haft avgörande betydelse för Sverige.

Anna Catellani är permanent chefskonservator på Karlbergs Slott beträffande konservering och restaurering av dess samling. Till stor del består samlingen av äldre måleri på duk och pannå utförd under 1600-talet.

Under de senaste åren har Ateljé Catellani regelbundet arbetat med Karlbergs Slott för att bevara dess samling i bästa kondition.

Sjöslag & Bataljer
Bataljmålningarna på Karlbergs Slott är flera, ofta utförda av Johan Hammar under tidigt 1600-tal, och beskriver anfall knutna till det trettioåriga kriget. Målningarna som illustrerar sjöslag är ofta målade på träpannå och beskriver kriget mellan svenskar och danskar under sent 1500-tal.

Klicka för bildspel >>

Fältherrar
De flesta porträtten av fältherrar på Karlbergs Slott är utförda under 1600-talet. En del av dem är utförda av David Klöcker Ehrenstrahl. Materialet är olja på duk. Samtliga porträtt har konserverats och restaurerats.

Klicka för bildspel >>

Tillbaka till listan med Institutioner >>