Konservering och restaurering av konst

För kommande generationen

Konservering och restaurering av konst

För kommande generationer

Vi konserverar, restaurerar och värderar konst

För den privata sektorn, museer och instutitioner.

Ateljé Catellani innehar världsledande expertis inom undersökning, analys, konservering och restaurering av bildkonst. Vår trettiofem år långa arbetserfarenhet av konservering och restaurering av verk omfattar målningar tillhörande den klassiska tiden, så som Tizian, Rembrandt, Goya och modern konst, som Picasso, Dali, Magritte med flera.

 

Ateljé Catellani offers the following services:

Conservation and restoration of paintings

Conservation and restoration of wood sculptures

Examination of the state of conservation

Counseling damage-prevention measures

Expert material analysis

Art historical research and dating

Ultraviolet fluorescence photographic examination

X-ray radiography

Cross-section analysis

Lectures

Art evaluation