Referenser

REFERENSER

Atelje Catellani har under åren konserverat & restaurerat flertal konstverk tillhörande varierande institutioner. Utöver urvalet nedan har ateljèn restaurerat verk för Regeringskansliet, Medicinhistoriska museet, Svenska Akademien kulturnämnden, Sigtuna museet, flertalet kyrkor med fler.

Karlberg slott

Anna Bronzoni Catellani är permanent chefskonservator på Karlbergs Slott beträffande konservering och restaurering av dess samling. Till stor del består samlingen av äldre måleri på duk och pannå utförd under 1600-talet.

Sjöhistoriska museet

Under år 2007 restaurerade Ateljé Catellani en uppsättning verk, skapade av idel kända marinmålare, förvärvade av Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum. Ett femtiotal av dessa har restaurerats från skavanker och ålderskrämpor av olika slag, alltifrån revor till missfärgning av generationers cigarrök.

Steninge Slott

Ateljé Catellani har utfört ett antal restaurerings- och konserveringsuppdrag för Steninge Slott, bland annat takmålningar och 1600-talsporträtt av slottets grundare, och har även restaurerat olika delar av interiören.

Moderna Museet

Anna  arbetade under cirka tre år, mellan 1986 – 1989, med att restaurera och konservera verk ur museets samling. Bland de verk hon har arbetat med på Moderna Museet finns det mästare som Matisse, Magritte, Picasso och Dalí som i bilden ovan.

Södersjukhuset

Atelje Catellani har haft återkommande uppdrag på Södersjukhuset under en längre tid.

 

Norra latin

Norra Latin besitter en unik konstsamling med bland andra donationsmålningar utförda av Prins Eugen, Carl Larsson och Bruno Liljefors. Flertalet av målningarna är porträtt av svenska diktare som till exempel Harry Martinsson och Ivar Lo Johansson.