Steninge Slott


Steninge Slott vapen

Foto: Ateljé Catellani

Slottet ritades av Nicodemus Tessin d.y. år 1690 och är typiskt både för sin tid och för Tessin, som var en av Sveriges stora barockarkitekter och även ritade Stockholms slott. Det är ett barockslott som idag är i privat ägo och ägarna har bedrivit omfattande restaureringsarbeten under en längre tid i syfte att bibehålla slottet och ta fram dess ursprungliga karaktär.

Ateljé Catellani har utfört ett antal restaurerings- och konserveringsuppdrag för Steninge Slott, bland annat takmålningar och 1600-talsporträtt av slottets grundare, och har även restaurerat olika delar av interiören. Utöver det har företaget även återskapat slottets ägarfamiljs vapensköld, här till vänster.

Tillbaka till listan med Institutioner >>