Svenska Akademien


Anders Celsius Svenska Akademien

Foto: Ateljé Catellani

Svenska Akademien är en kulturinstitution med syfte att främja språk och litteratur. Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III.

Förutom att främja det svenska språket önskade Gustaf III även främja teaterliv, musik och konst. Således berikas Svenska Akademien av vacker och värdefull konst.

Ateljé Catellani har haft uppdrag för Svenska Akademien och restaurerat några av dess konstverk, exempelvis porträttet av Anders Celsius här bredvid.

Tillbaka till listan med Institutioner >>