Romantiken konst kommer från 1800 talet

Romantiken konst kommer från 1800 talet

  Romantiken konst Romantikens konst såg sin gryning under 1800-talet, efter upplysningstidens dalning. Romantiken omfattar också konstströmmar som realism och naturalism. Romantikens inre dynamik appellerar till känslor, till den irrationella sfären som präglar människan, och som ofta tar sitt uttryck i laddade beskrivningar. Det är i konsten från romantiken som individens uppfattning av verkligheten blir tongivande. Naturen, landskapet och ljuset utgör hjärtat av romantikens tematiska forum, men alltid i människan eget subjektiva regin. Behöver du hjälp? kontakta oss Paris är romantikens konst stora mecca I romantiken finner man gamla bildkoder i nya er tappningar, synliga hos banbrytande gestalter som John Constable, William Turner, Eugéne Delacroix, men också samhällskritiker som Francisco Goya och Théodore Géricault. Romantiken ser sitt centrum i Paris, som under de åren är konstens stora mecca. Konstnären avporträtterar sig själva och uttrycker bilden av sina kolleger, genom just porträttkonsten som ett återkommande tema.   Hur och vart började det? Romantikens konst var en konstnärlig, litterär, musikalisk och intellektuell rörelse som härrörde från Europa i slutet av 1800 talet och var på topp i den ungefärliga perioden från 1800 till 1850. Romantiken var kännetecknas av dess betoning på känslor och individualism samt förfärlighet av allt förflutet och natur, och föredrar medeltiden i stället för det klassiska. En reaktion från industriella revolutionen Det var delvis en reaktion på den industriella revolutionen, de aristokratiska sociala och politiska normerna för upplysningens ålder och den vetenskapliga rationaliseringen av naturen - alla delar av moderniteten.  Den var starkast belagd inom bildkonst, musik och litteratur, men hade stor inverkan på historiografi, utbildning, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Det hade en betydande och komplex effekt på politiken, med romantiska tänkare som påverkar liberalism, radikalism, konservatism och nationalism. På Atelje Catellani kan vi hjälpa dig...