Vi anordnar transport av din tavla

Transport & säkerhet av konst.

Säkerheten i ateljén är godkänd enligt försäkringsbolagens föreskrifter motsvarande Klass A. Detta innebär att Ateljé Catellani uppfyller försäkringsbolagens högsta möjliga säkerhetskrav.

Ateljé Catellanis kreditvärdighet är även AAA-klassad enligt Soliditets riktlinjer, vilket medför högsta möjliga kreditvärdighet. En hög kreditvärdighet är positiv ur flera synvinklar, den ger exempelvis företaget bättre räntor och försäkringsvillkor, till gagn även för företagets uppdragsgivare.

För transport av konstföremål i Sverige och internationellt anlitas olika transportföretag beroende på objekt, tillgänglighet av transport och beroende på vilket transportmedel som lämpar sig bäst.

För att erbjuda bästa möjliga säkerhet och service anlitar Ateljé Catellani oftast transportföretagen ArtMove och Safe TransArt. De båda har lång erfarenhet av konsttransporter och erbjuder förutom högkvalitativ transport även fullständig försäkring på transportgods.

Artmove  AAA Rating