Hantering av akuta skador

När skadan väl är framme då är vi på plats. Vi implementerar de första akuta åtgärderna, nödvändiga för att rädda konst och för att minimera efterskador, vilka leder till ekonomisk värdeminskning av objekten. Under åren har vi lyckats rädda otaliga konstverk genom att identifiera problematiken av skadan, och snabbt vidta nödvändiga åtgärder.

Här är tre exempel: