Sjöhistoriska Museet


 Sjöhistoriska Museet 1
Foto: Ateljé Catellani
Sjöhistoriska Museet 2
Foto: Ateljé Catellani
Sjöhistoriska Museet 3
Foto: Anneli Karlsson

Sjöhistoriska Museet invigdes 1938 och kom till genom donationer från Alice och Knut Wallenbergs stiftelse. Museet är ett centralmuseum för sjöfart, sjöförsvar och skeppsbyggeri. Idag arbetar museet, tillsammans med Statens maritima inriktning, med att vårda och ställa ut material som handlar om sjöfart.

Möt Horisonten
Under år 2007 restaurerade Ateljé Catellani en uppsättning verk, skapade av idel kända marinmålare, förvärvade av Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum från konstsamlaren Erik Ekegren i Malmö. I samlingen ingår ett åttiotal målningar som ligger till grund för utställningen Möt Horisonten. Ett femtiotal av dessa har restaurerats från skavanker och ålderskrämpor av olika slag, alltifrån revor till missfärgning av generationers cigarrök.

Klicka för bildspel >>

Amphion
Bland många objekt på Sjöhistoriska Museet har Ateljé Catellani restaurerat kajutan och akterspegeln på Amphion. Amphion var Gustaf III:s chefsfartyg under kriget mot Ryssland 1788-90. Konservering och restaurering skedde i samarbete med intendent Susanne Allesson-Nyberg. Arbetet med dess originalkajuta och akterspegel har bestått av konservering och restaurering av originaldelar. Arbetet slutfördes år 2006.

Klicka för bildspel >>

Tillbaka till listan med Institutioner >>