Surrealismen Konst

Surrealismen grundare var den franske författare och filosof Andre´ Breton, vars arbete, tillika formandet av surrealismen, influerades av psykoanalysens far Sigmund Freud. I Bretons surrealism drömtydning och det omedvetnas roll hos människan kom att bli av central betydelse, aspekter som anammades av surrealismen stora frontfigurer som Salvador Dali´, Magritte, Picasso. Surrealismen utvecklades också vad beträffar litteratur med författare som Kafka, Apollinaire, De Sade.

Vi kan hjälpa dig med Surrealistisk konst

Breton publicerades tre surrealistiska manifest, 1924, 1930, 1942. I Sverige surrealismen representerades av Halmstad gruppen, ett flertal konstnärer som Erik Olsson, Esaias Thorén, Waldemar Lorentzon, Endre Nemes Lars Sjöström för att nämna några. Surrealismens filosofi ifrågasätter verklighetsuppfattningen, och framhäver det ogripbara som finns bortom medvetandet, som framstår ur tid och rum som en egen sanning.

surrealismen konst

Ta gärna kontakt med oss, vi hjälper dig med allt som rör ämnet surrealistisk konst. Atelje Catellani är Specialister på konservering, restaurering och värdering av konst. Vår verksamhet erbjuder även andra tjänster - Slå oss en pling så berättar vi mer 08-34 20 62