08-34 20 62 | © Copyright All tights reserved / Photo copyright Ateljé Catellani AB © | info@ateljecatellani.se

Konservering, restaurering och värdering av konst

 

Värdering av konst

Skadeinventering

Vi räddar konsten till eftervärlden

 

Restaurering av modern konst

Inventering och katalogisering av konst

Välkomna, här sitter vi

konstanalys

Vi analyserar, identifierar, attribuerar konst

Konservering och restaurering av klassisk konst

Före och efter restaurering

Ta hand om dina konstverk

Vi restaurerar och värderar konst för den privata sektorn, museer och institutioner

Vi tillhör världens ledande experter inom undersökning, analys, konservering och restaurering av bildkonst. Vår trettio år långa arbetserfarenhet av konservering och restaurering av verk omfattar målningar tillhörande den klassiska tiden, så som Tizian, Rembrandt, Goya och modern konst, som Picasso, Dali’, Magritte med flera.

 Våra tjänster 

 •  Konservering och restaurering av tavlor på duk och pannå
 • Konservering & restaurering av träskulpturer och inventarier
 • Inventering av skador
 • Värdering av konst.
 •  Besiktningsprotokoll och arbetsoffert
 •  Rådgivning kring förebyggande åtgärder för privata och institutioner

Konst analys/ Diagnostik

 • Åldersdatering
 • Undersökning med ultraviolett belysning
 • Undersökning med hjälp av röntgen och XRF
 • Stratigrafi undersökning
 • Expertutlåtande kring äkthet och ekonomiskt värde

Lite mer om oss

Ateljé Catellani AB grundades 1989 och har sedan dess, med expertkompetens inom konst från 1400- till 1900-talet, arbetat med konservering och restaurering av måleri på duk och pannå. Ateljén ansvarar också för räddningsinsatser gällande konst vid brand och vattenskador i privatbostäder, kyrkor, slott, museer och herrgårdar. Ateljéns verksamhet, med konservering och restaurering av konst, riktar sig både till den privata marknaden och till institutioner i Sverige och utomlands. Kunskap, professionalism och säkerhet i arbetet, samt garanterad konfidentialitet i mötet med kunderna, är aspekter som Ateljé Catellani alltid prioriterar högt. En del av tjänsterna utförs i samarbete med externa forskare och doktorer i material lära.

Bland de vanligaste frågor vi får  är “kan konsten vara en ekonomisk investering?” eller ” måste man konservera och restaurera ett konstverk?”.

Konservering & restaurering Anna Catellani

 • Invald medlem av NKF & IIC

 • Av Sveriges Handeskamrarna invald besiktning & värderingsman.

 • Fil.mag.konstvetenskap

Konservator Anna Bronzoni Catellani är utbildad vid Palazzo Spinelli Nicolini, institutet för konservering och restaurering av konst i Florens. Hon har även studerat vid konstakademin i Modena, Italien, samt har erhållit svensk filosofi magisterexamen i konstvetenskap från Uppsala Universitet. Genom åren har Anna Bronzoni Catellani mottagit flera utmärkelser. Hon är erkänd av den italienska Staten för sina stora insatser inom konservering och restaurering av konst och dubbades för det till riddare av ”Cavaliere alla croce della solidaritetá italiana” av Italiens president Carlo Azeglio Ciampi år 2005. Anna Bronzoni Catellani föreläser om konsten. Läs mer >> .Atelje Catellani på OCAB

Kontakt

12 + 7 =