Värdering av konst

Värdering av konst

Att få konsten värderad är viktigt!

Det kan finnas olika anledningar till att du vill värdera din konst som du har hemma.  Konst kan omfatta måleri, skulptur och grafik, Kanske det är så att du vill värdera en tavla i försäkringssyfte, eller för att lösa ett arvskifte. Det kan även vara så att du vill sälja din konst och därmed ta reda på exakt vad den är värd. Det finns idag flera olika sätt att gå tillväga om du vill värdera konst. Du kan välja att gå till en oberoende värderingsman, ett auktionsverk eller ett galleri. Det finns även möjligheter att få värdering av konst via nätet. Se dock upp med vem du väljer för att värdera din konst. Det bästa är att välja välmeriterade personer som kan uppvisa meriter inom konst.

Värdering via nätet

Det finns två sätt att värdera konst via nätet. Är din tavla eller ditt konstverk tillverkat av en hyfsat känd konstnär så kan du själv söka dig fram för att se vad liknande verk har gått för på olika auktioner. Ett annat sätt är att du tar kontakt med en värderingsman eller ett auktionsverk som tar emot och gör värderingar online.  Då krävs det att du tar bilder på ditt konstverk från alla vinklar för att kunna få en korrekt bedömning. Samt noga fyller i de formulär som ofta finns bifogade. Ofta är dessa värderingar kostnadsfria.

Värdering via auktionsverk

Du kan utöver att få ditt konstverk värderat online av ett auktionsverk även besöka dem på plats. Ofta sker dessa värderingar i samband med att du väljer att auktionera ut ditt föremål. Det blir därmed inte en värdering på samma sätt som om du skulle gå till en värderingsman, men utropspriset kan ses som en slags värdering av ditt konstföremål. Du kan även få hembesök av ett auktionsverk om du har ett konstverk som är för stort att flytta på själv. Att värdera konst hos ett auktionsverk kräver dock att du har ett verk eller en tavla som innehar en viss kvalitet. Bland de största auktionsverk som finns hittar du Bukowskis, Stockholms Auktionsverk, Göteborgs Auktionsverk och Uppsala Auktionsverk. Det finns även mindre auktionsverk på flera orter runt om i Sverige.

Värdering via en värderingsman

Du kan välja att få en värdering av din konst hos en värderingsman. Då brukar det kosta pengar. Detta är ett bra alternativ om du vill värdera din konst för att försäkra det korrekt eller om du vill veta vad det är värt inför ett arvsskifte. Att värdera konst via en värderingsman är även bra om du vill sälja ditt konstverk men inte gå via ett auktionshus. Många värderingsmän värderar konst åt både företag och privatpersoner. Ofta har en värderingsman mångårig erfarenhet av konsthandel och auktioner med mera.

Värdering via ett galleri

Detta alternativ är inte det enklaste, det är inte på alla ställen det går att få din konst värderad. Dock kan det vara värt ett försök om du inte har möjlighet att välja något av de andra alternativen.

Pressmeddelande Stockholm den 12 april 2007

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE UTNÄMNER ANNA BRONZONI CATELLANI TILL FÖRORDNAD BESIKTNINGS/VÄRDERINGSMAN AV ÄLDRE MÅLERI 

Den 30 mars 2007 förordnades Anna Bronzoni Catellani, av Stockholms Handelskammare, ansvaret och rättigheten att besiktiga och värdera äldre måleri.

Hon har arbetat i många år med främst inriktning på forskning, konservering och restaurering av äldre måleri. Vidare har Anna Bronzoni Catellani har erhållit Fil. Magisterexamen i konstvetenskap. Hennes yrkeserfarenhet, akademiska bakgrund och förordnande till besiktningsman utgör en särkompetens unik i Sverige.

”Jag har i flera år arbetat med att besiktiga tavlor och hur tillståndet påverkar ett konstobjekt i sin helhet. Bland annat hur tillståndet kan påverka dess ekonomiska värde och hur eventuella värdeminskningar går att förebygga”.

”Detta utnämnande känns väldigt entusiasmerande när det gäller mitt fortsatta arbete”, säger Anna Bronzoni Catellani, som är chefskonservator för Ateljé Catellani AB som har till huvuduppgift att tillståndsbesiktiga, konservera och restaurera äldre måleri.

Hon har arbetat som målerikonservator i över tjugo år och är ansvarig för samlingarnas kondition på flera institutioner och samlingar, bland annat Karlbergs Slott. Hon har tidigare arbetat som konservator för Moderna Museet och Sjöhistoriska Museet.

Hon har arbetat som målerikonservator i över tjugo år och är ansvarig för samlingarnas tillstånd på Karlbergs Slott. Hon har tidigare bland annat arbetat som konservator för Moderna Museet och Sjöhistoriska Museet.