Konservering & restaurering

av modern konst

KONSERVERING & RESTAURERING AV MODERN KONST

Etiska och praktiska frågor relaterade till modern konst:

Med uppkomsten av modern konst, i slutet av 1800-talet och i jämförelse med tidigare
epoker, förändrades det konstnärliga uttrycket radikalt. Förändringen förde med sig nya val
av medel och metoder, numera ofta av experimenterade karaktär.

Liksom den klassiska konsten, genomgår även de moderna en nedbrytningsprocess som påverkar dess struktur. Faktum är att ett modernt konstverk ofta bygger på flera material, fortfarande ganska nya för många konservatorer och forskare. Därför är behovet av översyn av yttersta vikt.

De senaste årens forskning inom modern och samtida konst har gjort ett betydande
genombrott för förståelsen av material och metoder som tillämpades från slutet av 1800-
talet fram till den samtida konsten.

Flera ämnen relaterade till bevarande av modern och samtida konst tas upp och debatteras
av konservatorer över hela världen. Några av de viktigaste är de etiska och teoretiska
frågorna, som reglerar roll, funktion och begränsningar relaterade till konservators yrke.

 

Oljemålning på duk, sent 1800-tal. Bildytan under rengöring, borttagning av nikotinbeläggning och oxiderad fernissa.

Oljemålning på duk, tidigt 1900-tal. Konserveringsarbete, planing och färgsäkring av bildytan på grund av fuktskador och krakeleringar. Före och efter

Oljemålning på duk, sent 1800-tal. Rengöringsarbete, borttagning av luftföroreningar och sot från öppen spis. Före och efter