Konservering & restaurering

av klassisk konst

KONSERVERING & RESTAURERING AV KLASSISK KONST

VARFÖR SKALL EN MÅLNING GENOMGÅ KONSERVERING & RESTAURERINGSÅTGÄRDER?

En målning består av olika material som med tid bryts ned. Arbetsmomentet konservering fokuserar på bevarandet av konstverkets struktur. Restaureringens syfte är att ett konstverk skall i största möjliga mån återfå sitt ursprungliga utseende.

Plötsliga händelser kan orsaka mekaniska skador som hål och revor, vilka skall åtgärdas på sak kunnigt sätt. Undersökningen av ett konstföremål är ett grundläggande moment för att avgöra objektets beskaffenhet och dess tillstånd. Val av metodik och dess tillämpning är av yttersta betydelse för slutresultatet. Genom en noggrann undersökning besvaras viktiga frågor vid identifikationen av en tavla. Resultatet av undersökningen kan påverka objektets konstnärliga såväl som ekonomiska värde. 

En väl genomförd konservering och restaurering värnar om att ett konstverk bibehåller sitt ekonomiska värde.

ANLITA EN KONSERVATOR

Om du har ett konstverk eller en tavla du behöver få åtgärdad så är det bästa alternativet att anlita en konservator. Detta kan göras av både privatpersoner och företag så väl som offentliga inrättningar. Dock brukar museer och andra institut ha sina egna konservatorer.

Oljemålning på träpanå, 1500-tal

Restaurereingsarbete, rengörning av bildytan, borttagning av senare övermålningar ej tillhörande orginal skiktet

KONSERVERING AV KONST

Konservator är ett brett begrepp och kan omfatta en mängd olika material. Man brukar säga att en konservator arbetar förebyggande eller praktiskt med att vårda och bevara olika kulturarv. Detta kan handla om historiska material, arkeologiska material så väl som moderna material. En konservator kan därmed jobba med allt från stora hus till mindre föremål som tavlor och även djur. En konservator brukar inrikta sig på ett specialområde och därmed ha kunskaper om särskilda typer av material. Som konservator kan man arbeta på ett museum eller andra offentliga institutioner men även ha ett eget företag där man erbjuder sina tjänster.

Oljemålnig på duk, 1600-tal

Konservering- och restaureringsarbete, retuschering av skador, färgbortall.

 RESTAURERING

När man talar om att restaurera ett konstverk eller en tavla så handlar det främst om kosmetiska åtgärder. Det ger inga effekter som påverkar tavlans fortsatta liv. För det krävs att man även gör en konservering. Att restaurera en tavla handlar ofta om att återföra målningen till ursprungligt skick eller åtminstone till ett skick som gör att man kan se de konstnärliga kvaliteterna och att bilden blir mer harmonisk. Bland annat kan man rengöra tavlan från smuts på ytan, avlägsna vanprydande kittningar eller inkorrekta retuscher. Man kan även göra en avlösning av missfärgad fernissa, lägga på ny fernissa och så vidare.

 

ATT BEVARA KONSTVERK

Både när det handlar om konservering och restaurering så används material som är reversibla. Det innebär att man alltså kan ta bort dem igen utan att skada målningen. När man arbetar med detta så bör hänsyn tas till konstverkets värde och även det konsthistoriska intresset. Alla målningar som konserveras eller behandlas får även en så kallad konserveringsrapport. I denna beskrivs alla åtgärder som gjorts.