Samarbeten med försäkringsbolagen

Konsten att rädda konst

Jämte den naturliga åldrande, ett konstverk kan vara utsatt för materialförändringar som, på ett ingående sätt, kan påverka dess struktur och utseende och leda till skador. Dessa sker ofta i samband med konstverkets exponering till okontrollerad mäng fukt, värme eller genom mekanisk påverka. Att identifiera konstverkets tillstånd, att ingripa i tid och på lämpligt sätt kring de uppkomna skadorna kan innebära skillnaden mellan att rädda eller förlora det inför framtiden. Ateljé Catellani AB samarbetar med åtta av dem största försäkringsbolagsbolagen i Norden.