Modern konst – Lär dig allt på 3 minuter

Modern konst – Lär dig allt på 3 minuter

  Modern konst – Lär dig allt på 3 minuter Den moderna konsten innefattar allt som rör konstnärligt arbete under perioden 1860 till 1970. Bland de mest ända konstnärerna inom modern konst finns namn som Vincent Van Gogh och Paul Gauguin Modern konst är en term som ofta förknippas med ett nytt sätt att uttrycka verkligheten och att fjärma sig från den akademiska världen. Inom modern konst  konstnärerna hittar nya sätt att se och förmedla sina idéer. Modern konst börjar med arv av målare som Vincent van Gogh, Paul Cézanne , Paul Gauguin , Georges Seurat och Henri de Toulouse-Lautrec, vilka var de egentliga grundare av modern konst. I början av 1900-talet Henri Matisse och flera andra unga artister, däribland pre-kubikerna Georges Braque , André Derain , Raoul Dufy , Jean Metzinger och Maurice de Vlaminck  revolutionerade konstvärlden med ett nytt sätt att beskriva verkligheten. Här kan du kontakta oss   Tre saker du inte visste om modern art: Begreppet modern konst är nära besläktad med modernismen Pionjärerna i modern konst var romantiker, realister och impressionister Började under tidigt 1800 tal men kan spåras ända till 1700 talet. Vad är modern konst? Modernismens konst kommer från 1800-talet, där snabba förändringar inom tillverkning, transport och teknik förändrade de sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningarna för livet i världen. Nya transportformer som järnvägen, ångmotorn och tunnelbanan förändrade livet för många människor. Detta ledde till att en mängd nya upplevelser som påverkade synen på livet, filosofin och konsten. Men den nya tekniken började städer och teknik att blomstra vilket fick konstnärerna att sadla om. Tidigare var mycket av denna konst skapad för att avbildad tema av religiösa och mytologiska innehåll, som berättade historier avsedda att instruera betraktaren. Under 1800-talet började många konstnärer att göra nutida konst om människor, platser och idéer som...