Renässansen konst

Renässansen konst

  Renässansen konst Renässanskonst är målningen, skulpturen och den dekorativa konsten av den europeiska historien. Renässansens konst framträder som en distinkt stil i Italien omkring 1400-talet. Detta skedde parallellt med utvecklingen som uppstod i filosofi och vetenskap. Renässanskonst uppfattas som den ädlaste av de gamla traditionerna, denna typ av konst grundade sig på den klassiska antiken, men omvandlade den traditionen genom att absorbera den senaste utvecklingen i norra Europas konst och genom att tillämpa nutida vetenskapliga kunskaper. Renässanskonst, med renässans humanistiska filosofi, spreds över hela Europa, vilket påverkade både artister och deras kunder med utvecklingen av nya tekniker och nya konstnärliga känslor. Renässanskonsten markerar Europas övergång från medeltida till tidig modern tid. Renässansen konst har påverkat dagens samhälle I många delar av Europa skapades tidig renässanskonst parallellt med sen medeltida konst. Påverkan på utvecklingen av renässansmän och kvinnor i början av 15-talet är de som också påverkat filosofi, litteratur, arkitektur, teologi, vetenskap, regering och andra aspekter av samhället. Våra experter hjälper dig Renässansens författare (uppdaterad 2018) Pietro Aretino Ludovico Ariosto Giambattista Basile Pietro Bembo Giovanni Boccaccio Luís de Camões Baldassare Castiglione George Cavendish Konrad Celtes Miguel Cervantes Vittoria Colonna Joachim Du Bellay Erasmus av Rotterdam António Ferreira Robert Greene Giovanni Battista Guarini Johannes av Korset Ben Jonson John Lyly Niccolò Machiavelli Giambattista Marini Christopher Marlowe Clément Marot Francesco Maria Molza Michel de Montaigne Thomas More Thomas Nashe Oswald von Wolkenstein Edward de Vere, 17:e earl av Oxford Francesco Petrarca Giovanni Pico della Mirandola Plejaden Angelo Poliziano Guido Posthumus François Rabelais Ottavio Rinuccini François de La Rochefoucauld Pierre de Ronsard Hans Sachs Jacopo Sannazaro William Shakespeare Philip Sidney Edmund Spenser...
Realism konst

Realism konst

Realism konst Realism konst, som ibland kallas naturalismen, i konsten är generellt försöket att representera föremål sanningsenligt, utan förkonstling och undvika konstnärliga konventioner, eller osannolika, exotiska, och övernaturliga element. Realismen har varit utbredd i konsten under många perioder, och kan i stor utsträckning vara en fråga om teknik och träning och undvikande av stylisering.I bildkonsten är den illusionistiska realismen den exakta bilden av livsformer, perspektiv och detaljerna i ljus och färg. Men realistiska eller naturalistiska konstverk kan, såväl som i stället för illusionistiska realismen, vara ”realistiska” i deras ämne, och betona det vardagliga. Detta är typiskt för den 19: e-talet Realist rörelse som började i Frankrike på 1850-talet, efter 1848 Revolution, och även social realism och regionalism De realistiska målarna avvisade romantiken, som hade kommit att dominera fransk litteratur och konst, med rötter i slutet av 1700-talet. Det har funnits olika rörelser som åberopar realism i de andra konstformer, såsom operastil Verismo, litterär realism, teaterrealism och italiensk neorealism bio. kända realism konstnärer Den realistiska rörelsen började i mitten av 1800-talet som en reaktion på romantik och historisk målning. Till förmån för skildringar av ”riktigt” liv använde de realistiska målarna gemensamma arbetare, och vanliga människor i vanliga omgivningar som engagerade sig i verkliga aktiviteter som ämnen för deras verk. Dess främsta exponenter var: Gustave Courbet Jean-François Millet Honoré Daumier Jean-Baptiste-Camille Corot Émile Zola Honoré de Balzac Gustave Flaubert Vi finns här för att hjälpa dig! Vi på Atelje Catellani i Stockholm tar emot alla typer av Realism konst. Hos oss kan du känna dig trygg då vi tillhör ett av världens ledande företag inom restaurering och konservering. Till skillnad från...
Impressionism konst

Impressionism konst

  Impressionism konst Impressionism är en 1900-talets konströrelse som kännetecknas av relativt små, tunna men ändå synliga penselsträckor, öppen sammansättning , betoning på korrekt bildskiss av ljus i sina föränderliga egenskaper (ofta accentuerar effekterna av tidens gång), vanligt föremål, inkludering av rörelse som ett avgörande inslag i människans uppfattning och erfarenhet och ovanliga visuella vinklar. Impressionism härstammar från en grupp Paris-baserade artister vars oberoende utställningar gav dem framträdande under 1870-talet och 1880-talet. De stod inför hårda motstånd Impressionisterna stod inför en hård motstånd från det konventionella konstgemenskapen i Frankrike. Namnet på stilen härstammar från titeln på ett Claude Monet- arbete, Impression, soleil levant ( Impression, Sunrise ), vilket provocerade kritiker Louis Leroy för att samla termen i en satirisk recension som publicerades i den parisiska tidningen Le Charivari . Utvecklingen av impressionismen i bildkonsten följdes snart av analoga stilar i andra medier som blev kända som impressionistmusik och impressionistisk litteratur . Behöver du hjälp? boka här Kända konstnärer (impressionister) * Frédéric Bazille (som endast posthumously deltog i de impressionistiska utställningarna) (1841-1870) * Gustave Caillebotte (som, yngre än de andra, gick ihop med dem i mitten av 1870-talet) (1848-1894) * Mary Cassatt (amerikanskfödd, bodde i Paris och deltog i fyra impressionistiska utställningar) (1844-1926) * Paul Cézanne (även om han senare bröt sig bort från impressionisterna) (1839-1906) * Edgar Degas (som förnekade termen impressionistiska ) (1834-1917) * Armand Guillaumin (1841-1927) * Édouard Manet (som inte deltog i någon av de impressionistiska utställningarna) (1832-1883) * Claude Monet (mest imponerande av impressionisterna och den som föreställer sin estetiska uppenbarligen) (1840-1926) * Berthe Morisot (som deltog i alla impressionistiska utställningar utom 1879) (1841-1895) *...
Surrealismen Konst

Surrealismen Konst

  Surrealismen Konst Surrealismen grundare var den franske författare och filosof Andre´ Breton, vars arbete, tillika formandet av surrealismen, influerades av psykoanalysens far Sigmund Freud. I Bretons surrealism drömtydning och det omedvetnas roll hos människan kom att bli av central betydelse, aspekter som anammades av surrealismen stora frontfigurer som Salvador Dali´, Magritte, Picasso. Surrealismen utvecklades också vad beträffar litteratur med författare som Kafka, Apollinaire, De Sade. Vi kan hjälpa dig med Surrealistisk konst Breton publicerades tre surrealistiska manifest, 1924, 1930, 1942. I Sverige surrealismen representerades av Halmstad gruppen, ett flertal konstnärer som Erik Olsson, Esaias Thorén, Waldemar Lorentzon, Endre Nemes Lars Sjöström för att nämna några. Surrealismens filosofi ifrågasätter verklighetsuppfattningen, och framhäver det ogripbara som finns bortom medvetandet, som framstår ur tid och rum som en egen sanning. Ta gärna kontakt med oss, vi hjälper dig med allt som rör ämnet surrealistisk konst. Atelje Catellani är Specialister på konservering, restaurering och värdering av konst. Vår verksamhet erbjuder även andra tjänster - Slå oss en pling så berättar vi mer 08-34 20...
ABSTRAKT KONST

ABSTRAKT KONST

  Abstrakt konst - Vad är det? Abstrakt konst har genom åren tillskrivits flera benämningar, som icke föreställande eller nonfigurativ konst. Innehållet i den abstrakta konstens föreställning kan vara tydlig, igenkännbar även om uttrycket följer nya mönster, som till exempel i kubismen eller i futurismen. I det abstrakta uttrycket avbildande av det visuella och det innerliga följer nya kriterier, söker sig till ett banbrytande språk som ifrågasätter akademins rigida och normerande figurativa riktlinjer. Abstrakt konst, icke-figurativ konst, icke-objektiv konst och icke-representativ konst är löst relaterade termer. De är liknade, men kanske inte av samma betydelse. Abstraktion indikerar en avvikelse från verkligheten i skildring av bilder i konst. Denna avvikelse från korrekt representation kan vara liten, delvis eller komplett. Abstraktion existerar längs ett kontinuum. Även konst som syftar till sannolikhet av högsta grad kan sägas vara abstrakt, åtminstone teoretiskt, eftersom perfekt representation sannolikt kommer att vara ytterst missbrukande. Konstverk som tar friheter, som förvandlar till exempel färg och form på sätt som är iögonfallande, kan sägas vara delvis abstrakta. Vi hjälper dig - Kontakta oss Ett riktigt fall av Abstrakt konst I fall som Mondrians konst, kan det abstrakta redovisa en annorlunda verklighetsuppfattning som tar sig i uttryck genom geometriska mönster fjärran realismens språk. Den abstrakt konstens inre mening tar stöd i det att betraktaren påverkas av konstverkets färg och form. I det här fallet hämtar den inspiration från Cézanne och Gauguin och flera samtida konstnärer. I Sverige Hilma af Klint förblev okänd under en lång tid, och blev nyligen uppskattad som en spännande representant för den abstrakta konsten. Vi hjälper dig gärna med allt som rör Abstrakt konst. Flytt, konservering, restaurering och köp. Kontakta...