Impressionism konst

Impressionism är en 1900-talets konströrelse som kännetecknas av relativt små, tunna men ändå synliga penselsträckor, öppen sammansättning , betoning på korrekt bildskiss av ljus i sina föränderliga egenskaper (ofta accentuerar effekterna av tidens gång), vanligt föremål, inkludering av rörelse som ett avgörande inslag i människans uppfattning och erfarenhet och ovanliga visuella vinklar.

Impressionism härstammar från en grupp Paris-baserade artister vars oberoende utställningar gav dem framträdande under 1870-talet och 1880-talet.

impressionism konst

De stod inför hårda motstånd

Impressionisterna stod inför en hård motstånd från det konventionella konstgemenskapen i Frankrike. Namnet på stilen härstammar från titeln på ett Claude Monet- arbete, Impression, soleil levant ( Impression, Sunrise ), vilket provocerade kritiker Louis Leroy för att samla termen i en satirisk recension som publicerades i den parisiska tidningen Le Charivari . Utvecklingen av impressionismen i bildkonsten följdes snart av analoga stilar i andra medier som blev kända som impressionistmusik och impressionistisk litteratur .

Behöver du hjälp? boka här

Kända konstnärer (impressionister)

* Frédéric Bazille (som endast posthumously deltog i de impressionistiska utställningarna) (1841-1870) * Gustave Caillebotte (som, yngre än de andra, gick ihop med dem i mitten av 1870-talet) (1848-1894) * Mary Cassatt (amerikanskfödd, bodde i Paris och deltog i fyra impressionistiska utställningar) (1844-1926) * Paul Cézanne (även om han senare bröt sig bort från impressionisterna) (1839-1906) * Edgar Degas (som förnekade termen impressionistiska ) (1834-1917) * Armand Guillaumin (1841-1927) * Édouard Manet (som inte deltog i någon av de impressionistiska utställningarna) (1832-1883) * Claude Monet (mest imponerande av impressionisterna och den som föreställer sin estetiska uppenbarligen) (1840-1926) * Berthe Morisot (som deltog i alla impressionistiska utställningar utom 1879) (1841-1895) * Camille Pissarro (1830-1903) * Pierre-Auguste Renoir (som deltog i impressionistiska utställningar 1874, 1876, 1877 och 1882) (1841-1919) * Alfred Sisley (1839-1899)

Vi kan hjälpa dig att restaurera, konservera och värdera impressionism konst. Ring oss gärna på 08 34 20 62 eller mejla info@ateljecatellani.se. Mvh Atelje Catellani AB på vegagatan 5 i Stockholm.