Abstrakt konst - Vad är det?

Abstrakt konst har genom åren tillskrivits flera benämningar, som icke föreställande eller nonfigurativ konst.

Innehållet i den abstrakta konstens föreställning kan vara tydlig, igenkännbar även om uttrycket följer nya mönster, som till exempel i kubismen eller i futurismen. I det abstrakta uttrycket avbildande av det visuella och det innerliga följer nya kriterier, söker sig till ett banbrytande språk som ifrågasätter akademins rigida och normerande figurativa riktlinjer.

  • Abstrakt konst, icke-figurativ konst, icke-objektiv konst och icke-representativ konst är löst relaterade termer. De är liknade, men kanske inte av samma betydelse.
  • Abstraktion indikerar en avvikelse från verkligheten i skildring av bilder i konst. Denna avvikelse från korrekt representation kan vara liten, delvis eller komplett.
  • Abstraktion existerar längs ett kontinuum.

Även konst som syftar till sannolikhet av högsta grad kan sägas vara abstrakt, åtminstone teoretiskt, eftersom perfekt representation sannolikt kommer att vara ytterst missbrukande. Konstverk som tar friheter, som förvandlar till exempel färg och form på sätt som är iögonfallande, kan sägas vara delvis abstrakta.

Vi hjälper dig - Kontakta oss

Ett riktigt fall av Abstrakt konst

I fall som Mondrians konst, kan det abstrakta redovisa en annorlunda verklighetsuppfattning som tar sig i uttryck genom geometriska mönster fjärran realismens språk.

abstrakt konst

Den abstrakt konstens inre mening tar stöd i det att betraktaren påverkas av konstverkets färg och form. I det här fallet hämtar den inspiration från Cézanne och Gauguin och flera samtida konstnärer. I Sverige Hilma af Klint förblev okänd under en lång tid, och blev nyligen uppskattad som en spännande representant för den abstrakta konsten.

Vi hjälper dig gärna med allt som rör Abstrakt konst. Flytt, konservering, restaurering och köp. Kontakta våra experter på info@ateljecatellani.se. Har du ett brådskande ärende kan du ringa oss på +46 (0)8-34 20 62

Vi önskar er en fin dag och tar tacksamt emot feedback på artikeln. Denna bloggpost skrevs Anna Bronzoni Catellani, chefskonservator på Atelje Catellani AB i Stockholm.